תקנים והסמכות

חברת אלבטרוס מוסמכת תקן האיכות הבינלאומי AS 9100-D

כמו כן עובדי החברה מוסמכים בהגדרים הבאים:                                      

 

הגדר 3408 "ייצור/התקנה/תיקון חיווט בבי"מ ובמטוס".

הגדר 3431 "הלחמות – ביצוע ביקורת".

עורכי מבדקים פנימיים.

סיבים אופטיים.

תקן IPC 620.

תקן IPC 610.

הסמכה להרכבות אלקטרו-מכאניות וחלל.

2018-07/ISO9100_0.jpg
2018-07/AS9100D_0.jpg