מדיניות החברה

החברה רואה לנגד עינייה את שיפור האיכות המהווה חלק אינטגראלי מתרבות החברה בכל תחומי עיסוקיה.

 • עמידה בלוחות זמנים וקיצור זמני תגובה.
   
 • חתירה למקצועיות ומצוינות. 
   
 • ביצוע יעיל ואפקטיבי של כלל התהליכים בחברה.
   
 • שיפור ושימור שביעות רצון הלקוח.
   
 • עמידה בציפיות ובדרישות הלקוח.
   
 • טובת הפרוייקט במרכז העשייה.
   
 • הכשרה שוטפת וטיפוח המשאב האנושי.
   
 • החברה מתאפיינת בגמישותה הרבה ויכולתה לבצע התאמות ושינויים תוך כדי תנועה.
   
 • פיתוח מדדי איכות בייצור ומתן שירות.
   
 • הטמעת תרבות האיכות, נהלי בקרה והפקת לקחים בכלל המנגנונים.
https://www.albatros.co.il/sites/default/files/styles/content_illustration/public/2018-02/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%94.jpg?itok=eXnr-TZB