בדיקות סופיות ע"י מבדק חשמלי אוטומטי

 • לחברת אלבטרוס מחלקת בדיקות סופיות האמונה על ביצוע כלל הבדיקות החשמליות הנדרשות במסגרת דרישות הלקוח ומאפייני הפרויקט באופן אוטומטי.
   
 • במפעל קיים מבדק מתקדם ומוביל בתחומו של חברת MK מדגם D1500 בעל יכולות לביצוע בדיקות רציפות ופריצת בידוד מלאות לכל סוגי הכבלים.
   
 • במסגרת תהליכי העבודה במחלקה קיים צוות ייעודי המבצע המרה מהניירת ההנדסית של הרתמה לתכנית בדיקה ממוחשבת.
   
 • כחלק משלים ונלווה הנדרש לתהליך הבדיקה, אנו מייצרים רתמות מתאמות ייעודיות המקשרות בין הרתמה הנבדקת למתקן הבדיקה.
   
 • עם השלמת ההליך, מופק דו"ח מפורט המציג את נתוני הבדיקה ומהווה בסיס לקבלת תג שמיש.
2018-02/בדיקות סופיות.jpg