חדר נקי

במפעל אלבטרוס הוקם חדר נקי ובו מבוצעות עבודות מורכבות בתחום התעופה

2020-05/אבטחת איכות מוקטן..jpg